Ouderenzorg

 In Zorg

Ouderenzorg

Zorg op maat ingesteld op de wensen en behoeften van de oudere, dat is goede ouderenzorg. Naast goed samenwerken en een visie hebben op goede ouderenzorg, staat kwaliteit van leven hoog in het vaandel. Daarbij zijn drie belangrijke uitgangspunten die gewaarborgd moeten worden.

Meedoen in de samenleving

Erg veel ouderen in Nederland geven aan zich eenzaam te voelen. Daarom is het van belang dat er preventief wordt gehandeld op eenzaamheid door middel van goede zorg van een wijkverpleegkundige, huisarts en/of praktijkondersteuner. Zij hebben oog op de sociale situatie van de cliënt en ondersteunen bij het bijhouden en/of uitbreiden hiervan.

Eigen zeggenschap

Wensen, behoeften en verwachtingen van ouderen moeten zoveel mogelijk aan sluiten bij de zorgverlening. Ouderen vinden het ook erg belangrijk om te beslissen over hun eigen zaken. Zodra zij dit niet meer kunnen, is het essentieel dat er een contact persoon is die de beslissingen voor hun neemt.

Kwaliteit van leven

Kwaliteit van leven bij ouderen wordt niet alleen beïnvloedt door ziekte. Ouderen vinden sociaal contact met hun vrienden en familieleden erg belangrijk en hechten veel waarde aan zelfredzaamheid. Ze willen graag zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en zoveel mogelijk zelf doen. Daarom is het belangrijk dat er goed afgestemd wordt met de zorgverlener wat de wensen en behoeften zijn van de cliënt zodat de zorg daarop kan ingericht worden.

Verzorgingshuizen

Verzorgingshuizen zijn instellingen die zorgen voor mensen die dat nodig hebben, in dit geval praten we over ouderen. Deze instellingen hebben alle voorzieningen die ouderen nodig hebben zodat ze van hun oude dag kunnen genieten. Werknemers verzorgen de ouderen en zorgen er voor dat ze hulp krijgen bij de dagelijkse zaken wat een ouder persoon zelf niet meer kan. Kinderen van ouderen kunnen een bezoek brengen om in contact te blijven maar hoeven niet continu zorg te dragen omdat zij zelf ook een erg druk leven hebben. Helaas wordt er geconstateerd dat erg veel ouderen eenzaam zijn omdat er weinig bezoek komt. Werknemers proberen daar een handje bij te helpen door contact te houden met de familie.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Zoeken