Person Holding a Stress Ball

Zorgverlening

Zorgverlening is zorg dragen voor de mensen die het nodig hebben en het leveren van voorzieningen die daarvoor nodig zijn. Belangrijk bij goede zorg is het vertrouwen tussen de zorgverlener en de cliënt. De zorgbehoefte van de cliënt moet centraal staan en er kan niet altijd rekening worden gehouden met protocollen, systemen en richtlijnen. Zorg verlenen wordt gedaan op verschillende plekken, zoals in tehuizen en ziekenhuizen, maar ook aan huis wordt er regelmatig zorg verleend. Er zijn verschillende soorten zorgverlening. Zo is er religieuze zorgverlening, spirituele zorgverlening en psychische zorgverlening. Zorgverlening is steeds meer nodig in Nederland, dit is omdat de vergrijzing in het land in een hoog tempo toeneemt.

Soorten zorg

Er zijn verschillende soorten zorg, namelijk:
– Ouderenzorg –  deze vorm van zorg is algemeen bekend. Kom je het tegen in bejaardentehuizen en in ziekenhuizen.
– Palliatieve zorg – de naam zal je waarschijnlijk niet zoveel zeggen, maar palliatieve zorg is zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn.
– Kraamzorg – de zorg van een kraamverzorgster tijdens de bevalling en 8 dagen na de bevalling.
– Jeugdzorg – zorg voor kinderen met problemen zoals concentratieproblemen en verder gedragsproblemen. Ook kun je hier terecht voor afspraken met betrekking tot inname van medicijnen etc.
– Nog een andere functie van jeugdzorg is de schuldhulpverlening, deze is dus vooral bestemd voor de wat oudere jeugd.

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Zoeken