Ziekenhuizen

Een ziekenhuis is een term voor een instelling waar zieken verzorgd worden en waar professionele gezondheidszorg wordt verleend.

Een ziekenhuis bestaat uit verschillende afdelingen.

  • De Polikliniek – Is voor het behandelen van patiënten tijdens het spreekuur.
  • De Klinische afdelingen – Is voor het opnemen van patiënten als een patient ter observatie of voor een behandeling in een bed ligt.
  • De spoedeisende hulp – Op deze afdeling worden patiënten met spoed geholpen met bijvoorbeeld botbreuken of open wonden.
  • De operatiekamers – Kamers waar patiënten geopereerd worden.
  • De intensive care en de hartbewakingsafdeling – Dit zijn de afdelingen voor intensieve zorg. Hier liggen patiënten waarvan de toestand kritiek is.

Natuurlijk zijn er veel meer gespecialiseerde afdelingen, maar niet elk ziekenhuis beschikt over elke afdeling. Een paar voorbeelden van deze afdelingen zijn;

  • Oncologie – Behandeling van kanker.
  • Cardiologie – Is het medisch specialisme dat zich bezighoud met het opsporen, diagnosticeren en behandelen van ziekten aan het hart.
  • Dermatologie – Behandeling van mensen met een huidafwijking.
  • Gynaecologie – Houd zich bezig met organen en ziekten die specifiek zijn voor de vrouw.
  • Logopedie – Richt zich op het herstellen, ontwikkelen en onderhouden van de communicatie en de slikfunctie.

Als je een bezoek brengt aan een ziekenhuis, kom je meestal in een wachtrij terecht tot je daadwerkelijk behandeld kunt worden. Wel is er alleen sprake van een wachtrij als het medisch verantwoord is de patient te laten wachten. Mocht de situatie levensbedreigend zijn of kan er gesproken worden van een negatief effect, is er voor de patient natuurlijk geen sprake van een wachtrij.

Two Person Doing Surgery Inside Room

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Zoeken