Smiling Man Holding Woman's Left Shoulder

Verzorgingshuizen

Verzorgingshuizen/bejaardentehuizen zijn voor mensen die niet meer zonder toezicht in hun eigen huis kunnen wonen. Dit komt vaak door hun leeftijd en/of medische situatie, hierdoor hebben ze toezicht nodig en dat kunnen ze in hun eigen huis niet voldoende krijgen. Om dat toezicht wel te kunnen krijgen, worden deze mensen tijdelijk of definitief in deze verzorgingstehuizen geplaatst. Deze mensen worden geholpen met hun persoonlijke verzorging, huishoudelijke taken en met hun maaltijden. Ook voor slechthorenden en slechtzienden zijn er speciale verzorgingstehuizen.

Diensten aan huis

De meeste verzorgingstehuizen bieden hun diensten ook buiten het verzorgingstehuis aan. Zo wordt er voor ouderen thuis bezorgd, maar ook aan bijvoorbeeld aanleunwoningen en aan serviceflats. Zo worden de ouderen voorzien van een maaltijdservice, dagopvang, persoonlijke verzorging, alarmsystemen en sociale activiteiten. Wel moet je hiervoor eerst in aanmerking komen. Verstandig is dus om zo vroeg mogelijk naar een verzorgingstehuis te informeren in verband met lange wachtrijen.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Zoeken