Two Massage Table Near Palm Trees

Wellness

Wellness is een combinatie van well-being en fitness. Een combinatie van je goed voelen en actief bezig zijn met je lichaam. Letterlijk vertaald betekent het woord dus niets meer of minder dan gezondheid. Wellness is dus eigenlijk het verzamelwoord voor alle dingen die ons positief kunnen beïnvloeden; van lichaamsverzorging, balans tussen lichaam en geest, tot aan voeding en spiritualiteit. Alles is tegenwoordig wellness.

Er zijn meerdere soorten wellness:

  • Sociale wellness – Dat iemand zinvolle en gezonde relaties op kan bouwen en daarin ook een actieve rol wil spelen.
  • Fysieke wellness – Fitness, gezonde voeding en een goed bewustzijn van de eigen gezondheid.
  • Emotionele wellness – Heeft te maken met stressmanagement, persoonlijke groei en optimisme.
  • Spirituele wellness – Is de manier hoe iemand richting en doel aan zijn leven kan geven.
  • Intellectuele wellness – Is de wil om een leven lang te leren en zichzelf te ontdekken.
  • Maatschappelijke wellness – De wil om deel te nemen aan de maatschappij en hier ook actief mee bezig te zijn.
  • Kuren – Ook kuren vallen onder wellness. Kuren is het zoeken naar de perfecte balans, zowel psychisch als fysiek.

Wellness is voor iedereen anders. Voor de ene is de mentale kant het belangrijkst, voor de anders heeft de fysieke wellness prioriteit. In zijn geheel is wellness de keuze voor een gezonde manier van leven, een gezonde manier van bewegen en geestelijk welzijn. Je heb 2 manieren van hoe je dit kunt bereiken. Je kunt je inspannen en je ontspannen. Om te ontspannen kun je bijvoorbeeld een sauna bezoeken, een massage nemen of een gezichtsmasker op doen. Om in te spannen kun je gaan fitnessen, een les zumba volgen of een flinke boswandeling maken.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Zoeken